شهرداری آماده توافق با ارتش در خصوص حفظ پادگان ۰۷ است
شهرداری آماده توافق با ارتش در خصوص حفظ پادگان ۰۷ است
شهردار خرم آباد از آمادگی کامل برای  توافق با ارتش در خصوص حفظ پادگان ۰۷ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، سعید فتوحی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تخریب دیوار پادگان ۰۷ مخالف هستیم و شهرداری آمادگی کامل جهت همکاری با ارتش برای حفظ پادگان ۰۷ دارد و ارتش اگر زمین بخواهد شهرداری زمین برای آنها تامین می‌کند.
شهردار خرم آباد با بیان اینکه ارتش نگذارد این ملک تکه تکه شود، تصریح کرد: در نشستی با حضور استاندار و امیر خوشکنار فرمانده لشکر ۸۴ پیاده لرستان مقرر شد شهرداری با سرمایه گذاری که املاک پادگان ۰۷‌ به آن واگذار شده وارد مذاکره شود و مشکل را رفع کند اما متاسفانه امروز شاهد تخریب دیواره پادگان بودیم که بی توجه به تصمیمات آن نشست بود.
وی گفت: انتظار شهرداری این است ارتش از اقدام خود دست نگه دارد و اگر ارتش زمین بخواهد شهرداری زمین برای آنها تامین می‌کند.