شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

شهرداری الیگودرز آسفالت خیابان رسالت را در دستور کار قرار دهد

شهرداری الیگودرز آسفالت خیابان رسالت را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اهالی خیابان رسالت الیگودرز چهار راه شرفی با ارسال کلیپ کوتاهی از وضعیت پیاده روهای خاکی محله خود خواستار رسیدگی شواری شهر و شهرداری برای آسفالت پیاده روهای این محله شدند، آنها با بیان اینکه ما هم از شهروندی حقوقی داریم خواستار توجه بیشتر شهرداری به این محله های قدیمی شدند.