شهرداری خرم‌‌آباد در قالب عملیات ویژه تخریب اماکن مسئله دار را انجام می‌دهد
شهرداری خرم‌‌آباد در قالب عملیات ویژه تخریب اماکن مسئله دار را انجام می‌دهد
شهردار خرم‌‌آباد گفت: شهرداری خرم‌‌آباد با هماهنگی دادستان و اخذ دستور قضائی لازم در روزهای آینده با همکاری نیروی انتظامی در قالب عملیات ویژه تخریب اماکن مسئله دار را انجام می‌دهد.

به گزارش گفتار ما، داریوش بارانی از تخریب اماکن متروکه و مسئله دار محله‌های حاشیه‌ای شهر خبر داد و افزود: در پی نارضایتی ساکنان محله‌های حاشیه‌ای اماکن متروکه و پاتوق‌های توزیع و مصرف مواد مخدر تخریب می‌شود.

وی بیان کرد: در راستای ایمن سازی و پاک سازی فضاهای شهری، اماکن خالی و مسئله دار شناسایی و تعیین تکلیف می‌شود‌.

شهردار خرم‌‌آباد گفت: بروز و ظهور برخی ناهنجاری‌ها از جمله مصرف‌ مواد مخدر در انظار عمومی بنیان خانواده و روح و روان شهروندان را آزرده می‌کند، از طرفی شاهد سرقت اموال شهرداری در فضاهای عمومی شهرداری هستیم.

بارانی بیرانوند، اظهار کرد: چالش دیگر اینکه متاسفانه این افراد از فضاهای عمومی شهرداری به عنوان سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند که انتقاد و نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.

وی گفت: شهرداری خرم‌‌آباد با هماهنگی دادستان و اخذ دستور قضائی لازم در روزهای آینده با همکاری نیروی انتظامی در قالب عملیات ویژه تخریب اماکن مسئله دار را انجام می‌دهد.