شهرستان پلدختر یکی از امن ترین و با ثبات ترین شهرهای لرستان است/ نعمت اله دستیاری
شهرستان پلدختر یکی از امن ترین و با ثبات ترین شهرهای لرستان است/ نعمت اله دستیاری

به گزارش خبرنگار ” گفتارما” ، فرماندار شهرستان پلدختر در جلسه شورای اداری که با محوریت ستاد پیشگیری از وقوع جرم در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه بحث آموزش در بین خانواده ها و خصوصا جوانان یکی از مولفه های اصلی در پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: مشارکت دادن مردم در […]

نعمت الله دستیاریبه گزارش خبرنگار ” گفتارما” ، فرماندار شهرستان پلدختر در جلسه شورای اداری که با محوریت ستاد پیشگیری از وقوع جرم در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه بحث آموزش در بین خانواده ها و خصوصا جوانان یکی از مولفه های اصلی در پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: مشارکت دادن مردم در بحث امنیت می تواند از فضاهای ضد امنیتی، جرم ها و ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری کند.

نعمت اله دستیاری افزود: شهرستان پلدختر یکی از امن ترین و با ثبات ترین شهرهای استان لرستان است که این حاصل وحدت و انسجام بین دستگاه های اجرایی، امنیتی و قضایی است.