شورای ترافیک شهرستان خرم آباد با علائم و هشدار مردم را آگاه کند
شورای ترافیک شهرستان خرم آباد با علائم و هشدار مردم را آگاه کند
شهرداری و شورای ترافیک شهرستان خرم آباد که در خیابان شریعتی چندین مورد دست انداز جدید ایجاد کرده اید، حداقل با علائم و هشدار مردم را آگاه کنید تا مثل خودروها بخاطر دست انداز های تازه تاسیس شما که سابقه طولانی هم دارد دچار ضرر و زیان نشوند.

به گزارش گفتار ما ۲۴، شهرداری و شورای ترافیک شهرستان خرم آباد که در خیابان شریعتی چندین مورد دست انداز جدید ایجاد کرده اید، حداقل با علائم و هشدار مردم را آگاه کنید تا مثل خودروها بخاطر دست انداز های تازه تاسیس شما که سابقه طولانی هم دارد دچار ضرر و زیان نشوند.