مدیرکل دامپزشکی لرستان خبر داد:

صادرات تخم مرغ نطقه دار به عراق

مدیر کل دامپزشکی لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد یک میلیون و سیصد هزار قطعه تخم مرغ نطفه دار به کشور عراق صادر شده است.

به گزارش گفتار ما ۲۴، مصطفی زبردست در گفتگو با خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد یک میلیون و سیصد هزار قطعه تخم مرغ نطفه دار به کشور عراق صادر شده است.
‌وی افزود: با توجه به شرایط تولیدی واحد مرغ مادر گوشتی استان و رعایت الزامات و استانداردهای بهداشتی *از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و سیصد هزار قطعه تخم مرغ نطفه دار از استان لرستان به مقصد کشور عراق صادر شده است.
مدیر کل دامپزشکی لرستان اضافه کرد: صادرات یکی از راه های حمایتی از صنایع مرغ مادر می باشد و حمایت از این واحدهای تولیدی، در دستور کار اداره کل دامپزشکی استان لرستان قرار دارد.