صدای ما را به گوش مسئولین لرستان برسانید
صدای ما را به گوش مسئولین لرستان برسانید
چندین مرحله هم اهالی محل به صورت حضوری از آن اداره پیگیر قضیه شده‌اند اما به نتیجه‌ایی نرسیده‌ایم، لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسونید.

ما جمعی از ساکنان خیابان اداره برق (شهید اردشیر محمود صالحی) هستیم، قریب به دو ماه ست که اداره آب و فاضلاب اقدام به حفاری و لوله گذاری فاضلاب خیابان یادشده کرده، ولی قسمتی از خیابان – حد فاصل کوچه شهید حجت‌الله سرلک تا چهارراه منتهی به خیابان ولیعصرشمالی- را به حال خود رها کرده، آیا این قسمت جز این خیابان محسوب نمیشه؟
چندین مرحله هم اهالی محل به صورت حضوری از آن اداره پیگیر قضیه شده‌اند اما به نتیجه‌ایی نرسیده‌ایم، لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسونید.
با تشکر