مدیر کل استاندارد لرستان عنوان کرد:

صدور ۲۵ پروانه استاندارد در لرستان طی سالجاری

مدیرکل استاندارد لرستان اعلام گرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 25 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتی استان صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مرضیه قنبریان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای استاندارد سازی محصولات تولیدی استان، ۲۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در لرستان صادر شد.
وی افزود: بیشترین پروانه های صادر شده به ترتیب مربوط به صنایع غذایی، و صنایع ساختمانی می باشد.
مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: در این مدت در کمیته علایم استاندارد لرستان، ۳۰ مورد تمدید پروانه استاندارد اجباری، ۴ مورد تمدید پروانه استاندارد تشویقی، ۱۷ مورد ابطال پروانه و ۷ مورد تعلیق پروانه استاندارد اجباری انجام شده است.