صنعت و بخش خصوصی برای حمایت از ورزش لرستان ورود کند
صنعت و بخش خصوصی برای حمایت از ورزش لرستان ورود کند
استاندار لرستان عنوان کرد: باید برای رفع مشکلات ورزش استان برنامه‌های مُدون و بلند‌ مدت داشته باشیم و امیدواریم با حضور بخش خصوصی، صنایع و واحدهای تولیدی در استان، ورزش لرستان در تمام رشته‌های ورزشی مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افتخارات بزرگی که ورزشکاران لرستانی در میادین مختلف کسب می‌کند، شایسته تقدیر و حمایت ویژه مسئولان است.
وی گفت: دوران قهرمانی همچون دوران مدیریتی به سرعت برق و باد می‌گذرد ولی آنچه در دوران قهرمانی و مدیریت‌های استانی پایدار می‌ماند منزلت و شخصیت است.
زیویار تصریح کرد: باید برای رفع مشکلات ورزش استان برنامه‌های مُدون و بلند‌ مدت داشته باشیم و امیدواریم با حضور بخش خصوصی، صنایع و واحدهای تولیدی در استان، ورزش لرستان در تمام رشته‌های ورزشی مورد حمایت قرار گیرند.
وی گفت: امکانات دولتی و بخش خصوصی در زمینه ترویج ورزش باید در اختیار عموم ورزشکاران قرار گیرد و قهرمانان ملی استان می‌توانند بخشی از سرمایه‌گذاری خود را در لرستان انجام دهند و لازم است این موضوع جز برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان قرار گیرد.
استاندار لرستان گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون باید درصدی از اعتبارات خود را به ورزش اختصاص دهند و اگر در سنوات گذشته این موضوع مورد عنایت قرار نگرفته در این دوره برای ارتقاء سطح ورزش استان هزینه شود.