ضرورت بهسازی جاده بین مزارع روستای مورانی پلدختر
ضرورت بهسازی جاده بین مزارع روستای مورانی پلدختر
روستای مورانی یکی از قطب‌های مهم سبزی کاری شهرستان پلدختر بوده که متاسفانه همواره با مشکل اساسی جاده بین مزارع مواجه و کشاورزان این روستا نمی تواند محصول خود را به موقع و به درستی به بازار برساند.

روستای مورانی یکی از قطب‌های مهم سبزی کاری شهرستان پلدختر بوده که متاسفانه همواره با مشکل اساسی جاده بین مزارع مواجه و کشاورزان این روستا نمی تواند محصول خود را به موقع و به درستی به بازار برساند.
با توجه به متضرر شدن کشاورزان از فروش محصول در مزرعه و بالا رفتن هزینه حمل و نقل و قیمت تمام شده محصول برای مصرف کننده به دلیل به وجود آمدن واسطه و دلال خواهشمندیم صدای ما را به گوش مسئولان مربوطه برسانید تا برای رفع مشکل کشاورزان و جاده بین مزارع این روستا اقدام عاجلی انجام دهند.