رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

ضرورت تشدید نظارت‌ها بر فعالیت داروخانه های لرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر فعالیت داروخانه‌های این استان تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهرام دلفان در چهارمین کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و تاکید بر نسخه نویسی واحد در لرستان تاکید کرد.
وی الکترونیکی کردن نسخ را اقدامی مناسب در راستای افزایش بازرسی‌ها دانست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با اجرای طرح «دارویار» و الکترونیکی کردن نسخه نویسی سعی بر این است که نظارت‌ها افزایش یابد.
دلفان تاکید کرد: در مجموع ملاک رضایتمندی مردم است تا با ارائه خدمات سلامت مناسب‌تر این کار تحقق یابد.