ضرورت تعویض گاردریل شکسته شده در سه کیلومتری جاده پلدختر _ اندیمشک
ضرورت تعویض گاردریل شکسته شده در سه کیلومتری جاده پلدختر _ اندیمشک
گاردریل چند ماه می‌باشد که بر اثر تصادف تخریب شده و تاکنون اداره راه برای تعویض آن هیچ اقدامی نکرده است. با توجه به اینکه امکان تصادف در این نقطه بسیار بالا میباشد، میطلبد اداره راه هرچه سریع تر نسبت به تعویض آن اقدام نماید. آدرس: سه کیلومتری جاده پلدختر بسمت اندیمشک، بالای ماسه شویی محمودوند

گاردریل چند ماه می‌باشد که بر اثر تصادف تخریب شده و تاکنون اداره راه برای تعویض آن هیچ اقدامی نکرده است. با توجه به اینکه امکان تصادف در این نقطه بسیار بالا میباشد، میطلبد اداره راه هرچه سریع تر نسبت به تعویض آن اقدام نماید.
آدرس: سه کیلومتری جاده پلدختر بسمت اندیمشک، بالای ماسه شویی محمودوند