ضرورت حضور پزشک بصورت شبانه روزی در درمانگاه پاعلم
ضرورت حضور پزشک بصورت شبانه روزی در درمانگاه پاعلم
با سلام، بعد از انتصاب دکتر فرمانی (پزشک سابق این درمانگاه) بعنوان رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر، این درمانگاه فاقد پزشک بصورت شبانه روزی بوده و مراجعه کنندگان را با مشکلات زیادی روبرو کرده که انتظار می رود مسئولین مربوطه در این خصوص چاره اندیشی کنند.

با سلام، بعد از انتصاب دکتر فرمانی (پزشک سابق این درمانگاه) بعنوان رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر، این درمانگاه فاقد پزشک بصورت شبانه روزی بوده و مراجعه کنندگان را با مشکلات زیادی روبرو کرده که انتظار می رود مسئولین مربوطه در این خصوص چاره اندیشی کنند.

از طرف جمعی از اهالی دهستان پاعلم شهرستان پلدختر