ضرورت رسیدگی به جاده روستای باغ جایدر شهرستان پلدختر
ضرورت رسیدگی به جاده روستای باغ جایدر شهرستان پلدختر
بنابر گزارشات مردمی و مشاهدات آسفالت روستای باغ جایدر نیازمند ترمیم و زیرسازی اساسی و جدی است.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بنابر گزارشات مردمی و مشاهدات آسفالت روستای باغ جایدر نیازمند ترمیم و زیرسازی اساسی و جدی است.
بر همین اساس و با توجه به مشکلات عدیده تردد در این مسیر برای ساکنین روستا، از اداره و مسئولین متولی درخواست بازسازی و ترمیم جاده مذکور را در سریع ترین زمان ممکن داریم.