ضرورت رسیدگی به مشکل ۳ ساله آب شرب روستای مورانی شهرستان پلدختر
ضرورت رسیدگی به مشکل ۳ ساله آب شرب روستای مورانی شهرستان پلدختر
دهیار روستای مورانی با اشاره به مشکل ۳ ساله آب شرب این روستا، مطرح کرد: مشکل آب آشامیدنی روستای مورانی از سیل 98 تا کنون پابرجا مانده و نیمی از منازل قسمت شمالی روستا با قطعی و ضعیف بودن فشار آب دسته و پنچه نرم می کنند.

شیخ کرم احمدی دهیار روستای مورانی با اشاره به مشکل ۳ ساله آب شرب این روستا، مطرح کرد: مشکل آب آشامیدنی روستای مورانی از سیل ۹۸ تا کنون پابرجا مانده و نیمی از منازل قسمت شمالی روستا با قطعی و ضعیف بودن فشار آب دسته و پنچه نرم می کنند.
وی با اشاره به مهاجرت اهالی روستا به علت مشکل آب شرب، افزود: انتظار می رود مسئولین شهرستان جهت رفع مشکل آب آشامیدنی در خصوص تعویض سیستم لوله کشی و وصل آن به منبع در اسرع وقت اقدام نمایند.