ضرورت رسیدگی به وضعیت آسفالت کوچه بهزیستی پلدختر
ضرورت رسیدگی به وضعیت آسفالت کوچه بهزیستی پلدختر
کوچه بهزیستی شهر پلدختر با وجود اینکه حدود یک ماه از آسفالت شدنش نگذشته، نشست کرده است، لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولان مربوطه برسانید تا برای ترمیم آن اقدام شده و ضمناً شهرداری جهت رسیدن به زیر سازی مناسب در هنگام اجرای کار آسفالت، نظارت بیشتری داشته باشند.

کوچه بهزیستی شهر پلدختر با وجود اینکه حدود یک ماه از آسفالت شدنش نگذشته، نشست کرده است، لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولان مربوطه برسانید تا برای ترمیم آن اقدام شده و ضمناً شهرداری جهت رسیدن به زیر سازی مناسب در هنگام اجرای کار آسفالت، نظارت بیشتری داشته باشند.