ضرورت رفع موانع و تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج برای جوانان
ضرورت رفع موانع و تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج برای جوانان
یکی از متقاضیان دریافت وام ازدواج هستم. دو بار در سایت بانک عامل ثبت نام کرده ام و هر بار پیامکی مبنی بر اینکه «برای تشکیل پرونده و دریافت وام ازدواج به بانک مراجعه کنید» دریافت کردم، اما هر بار با جواب منفی مسئولان بانک مواجه می شوم و می گویند که سقف اعتبارمان تمام شده است.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، یکی از متقاضیان دریافت وام ازدواج هستم. دو بار در سایت بانک عامل ثبت نام کرده ام و هر بار پیامکی مبنی بر اینکه «برای تشکیل پرونده و دریافت وام ازدواج به بانک مراجعه کنید» دریافت کردم، اما هر بار با جواب منفی مسئولان بانک مواجه می شوم و می گویند که سقف اعتبارمان تمام شده است.
می خواهم بدانم اگر سقف اعتبار پرداخت وام ازدواج این بانک تمام شده، پس چرا بصورت سیستمی بنده به آن بانک معرفی می‌شوم. با تشکر