ظرفیت اشتغال در نساجی بروجرد را به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر رساندیم
ظرفیت اشتغال در نساجی بروجرد را به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر رساندیم
نماینده بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:این که بحث تسهیلات و بحث رفع موانع را در استان‌ها و در مراکز استان خدا را شکر دارند، هم استانداری و هم بقیه عزیزان دراین جلسات که می‌گذارند، خودش خیلی رفع کرده است.

به گزارش گفتار ما ۲۴، فاطمه مقصودی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر درباره موضوع رفع موانع تولید در شهرستان بروجرد افزود: در بحث نساجی شهرستان بروجرد ۱۶۶ درصد رشد داشتیم که از ۸۵۰ نفر اشتغال را به ۲ هزار و ۵۰۰ اشتغال رساندیم، با کمترین سرمایه‌ای که از بانک‌ها گرفتیم و بیشتر خود سرمایه گذار و بنگاه‌های خصوصی خودشان آمدند سرمایه گذاری کردند و در رابطه با حمایت از این‌ها هم حمایت و هم احیا می‌کنیم و آن‌هایی که در حال کار کردن هستند حمایت همه جانبه شوند تا به مشکل برخورد نکنند.
وی گفت: این که بحث تسهیلات و بحث رفع موانع را در استان‌ها و در مراکز استان خدا را شکر دارند، هم استانداری و هم بقیه عزیزان دراین جلسات که می‌گذارند، خودش خیلی رفع کرده است.