رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد:

عدم تغییر کاربری مهمترین نقص پرونده بیمارستان رومشکان است

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: عدم تغییر کاربری مهمترین نقص پرونده بیمارستان رومشکان است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهرام دلفان در جلسه شورای اداری شهرستان رومشکان که با حضور استاندار و نماینده مجلس در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: مهمترین نقص در پرونده تاسیس بیمارستان رومشکان عدم تغییر کاربری زمین مربوطه است.
وی تصریح کرد: مطابق با ساز و کار قانونی تا زمانی که تغییر کاربری زمین توسط جهاد کشاورزی شهرستان انجام نگیرد پرونده تاسیس بیمارستان جهت ادامه سیر قانونی ناقص و غیر قابل پیگیری قانونی ست.
وی اظهار کرد: علوم پزشکی استان طرح توجیهی بیمارستان رومشکان تهییه شده و برای طی مراحل قانونی نیازمند تغییر کاربری زمین می باشد.

* خبرنگار: احسان بازوند