علت تعطیل نشدن بانک‌های لرستان
علت تعطیل نشدن بانک‌های لرستان
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: کارمندان بانک‌ها عموما در فضای بسته داخل بانک‌ها فعالیت می‌کنند اما کارمندانی از بانک‌ها که دارای سابقه بیماری زمینه‌ای «قلبی، عروقی و یا تنفسی» هستند، میتوانند بصورت دورکاری انجام وظیفه کنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ به نقل از خبرگزاری فارس، علی سالاروند در خصوص تعطیل نشدن بانک‌‌ها در روز چهارشنبه چهارم خردادماه، اظهار داشت: بانک‌ها عمدتا جز ارگان‌ های خدمات‌ رسان محسوب شده و عمده فعالیت آنها در فضای مجازی قابل انجام بوده و حضور در بانک‌ها برای شرایط خاص و در حد محدود صورت می‌پذیرد و شرایط فعالیت آنها به شورای عالی بانک‌ها محول شد.
وی افزود: در اعلام تعطیلی قبلی کارگروه اضطرار آلودگی هوااستان، بانک‌ها بعلت همین امر ازطرف شورای عالی بانک‌های استان ادامه فعالیت داشتند.
سالاروند عنوان کرد: کارمندان بانک‌ها عموما در فضای بسته داخل بانک‌ها فعالیت می‌کنند، اماکارمندانی که دارای سابقه بیماری زمینه‌ای قلبی، عروقی یا تنفسی هستند، می‌توانند با نظر مدیر خود بصورت دورکاری انجام وظیفه کنند.
وی از مسئولین بانک‌ها درخواست کرد با افراد دارای شرایط مذکور مساعدت نمایند.