علی رشیدی نیا به عنوان مدیر پرورش و تندرستی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان کشور منصوب شد
علی رشیدی نیا به عنوان مدیر پرورش و تندرستی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان کشور منصوب شد

به گزارش خبرنگار گفتار ما، طی حکمی از سوی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان کشور علی رشیدی نیا به عنوان مدیر پرورش و تندرستی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان کشور منصوب شد. رشیدی نیا علاوه بر سال‌ها فعالیت در حوزه های تدریس و پژوهش سابق […]

photo_2018-03-11_11-47-10به گزارش خبرنگار گفتار ما، طی حکمی از سوی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان کشور علی رشیدی نیا به عنوان مدیر پرورش و تندرستی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان کشور منصوب شد.

رشیدی نیا علاوه بر سال‌ها فعالیت در حوزه های تدریس و پژوهش سابق ریاست اردوگاه ها و کانون های فرهنگی و تربیتی و مسئولیت مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد.

مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان ماموریت شناسایی، جذب و پرورش دانش آموزان استعدادهای برتر (تیزهوشان) را بر عهده دارد.

برگزاری المپیادهای علمی کشور به منظور انتخاب تیم ملی و آموزش و آماده سازی برای اعزام به مسابقات المپیاد های علمی جهانی از دیگر وظایف این مرکز می باشد