عملکرد ضعیف لرستان در نهضت ملی مسکن؛ چه‌کسی پاسخگوست!؟
عملکرد ضعیف لرستان در نهضت ملی مسکن؛ چه‌کسی پاسخگوست!؟
وضعیت ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف کشور امتیاز بندی و مشخص شده که لرستان در رده‌های آخر ( رتبه 24 ) قرار دارد و در این زمینه جز استان‌های ضعیف کشور است! مسئولین لرستان رسیدگی کنند.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، وضعیت ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف کشور امتیاز بندی و مشخص شده که لرستان در رده‌های آخر ( رتبه ۲۴ ) قرار دارد و در این زمینه جز استان‌های ضعیف کشور است!
مسئولین لرستان رسیدگی کنند.