غنیمت فرصت ها با فرماندار جدید شهرستان پلدختر (بخش نخست)/ بصیر کوشکی و حسام شفیعی
غنیمت فرصت ها با فرماندار جدید شهرستان پلدختر (بخش نخست)/ بصیر کوشکی و حسام شفیعی

۱– آقای نعمت دستیاری دارای مقبولیت مردمی در بین مردم پلدختر و معمولان می باشد، مقبولیت فرماندار جدید پلدختر به واسطه ی مشروعیت حکم فرمانداری بدست نیامده است، بلکه می توان گفت انتصاب ایشان در این منصب نتیجه ی مقبولیت بی نظیر ی است که در میان مردم دارد، اخلاق حسنه و مردم داری آقای […]

۱1356– آقای نعمت دستیاری دارای مقبولیت مردمی در بین مردم پلدختر و معمولان می باشد، مقبولیت فرماندار جدید پلدختر به واسطه ی مشروعیت حکم فرمانداری بدست نیامده است، بلکه می توان گفت انتصاب ایشان در این منصب نتیجه ی مقبولیت بی نظیر ی است که در میان مردم دارد، اخلاق حسنه و مردم داری آقای دستیاری زبانزد عام و خاص است. محبوبیت فرماندار شهرستان پلدختر فقط مختص به یک جناح و گروه خاص سیاسی نیست، آقای دستیاری ضمن اینکه در اعتقاد و ایمان به یک تفکر سیاسی ثابت قدم است اما در جایگاه یک خدمتگزار شخصیتی فراجناحی و امین برای همه ی گروه ها و جناح های سیاسی می باشند؛ با تحقیقی میدانی می توان میزان محبوبیت سکاندار فرمانداری شهرستان را در بین مردم مشاهده کرد. عقبه ی کاری آقای دستیاری از ایشان مسئولی مورد اعتماد همه ی جناح های سیاسی ساخته است. مقبولیت مردمی فرماندار شهرستان پتانسیلی خوب و قابل استفاده در راستای ارتباط مردم و دولت تدبیر و امید می باشد که می توان به نحو احسن از آن در جهت اجرای برنامه های دولت از آن بهره مند شد.

** این گفتار ادامه دارد……