فرزند لرستان سخنگوی هیات رئیسه مجلس شد
فرزند لرستان سخنگوی هیات رئیسه مجلس شد
در جلسه هیئت رئیسه مجلس با رأی اکثریت اعضا، «سید نظام‌الدین موسوی» نماینده تهران به عنوان سخنگو انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، در جلسه هیئت رئیسه مجلس با رأی اکثریت اعضا، «سید نظام‌الدین موسوی» نماینده تهران به عنوان سخنگو انتخاب شد.
همچنین «علیرضا سلیمی» به عنوان مسئول پیگیری امور فرهنگی، و «محمدرضا دشتی اردکانی» به عنوان مسئول امور اداری و مالی و «سید نظام‌الدین موسوی» به عنوان پیگیر امور پشتیبانی تعیین شدند.
سید نظام الدین موسوی فرزند لرستان هست.