فرمانداران بعنوان متولی امر باید فاصله بین مدیران و مردم را کم کنند
فرمانداران بعنوان متولی امر باید فاصله بین مدیران و مردم را کم کنند
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان عنوان کرد: فرمانداران بعنوان متولی امر باید فاصله بین مدیران و مردم را کم کنند و مدیری موفق است که بتواند خدمتگزار خوبی برای مردم باشد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهرام ستاری در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان رومشکان گفت: تحول در سیستم اداری یک امر ضروری است و جابجایی و تحول خون جدیدی در رگ اجرایی دولت است و این به منزله حذف دیگران نیست.
وی گفت: بر حسب ضرورت جابجایی را بر مبنای گفتمان انقلابی و رویکرد جهادی در دستور کار قرار داده ایم تا خدمتگزاری نقش جهنده دیگری داشته باشد.
ستاری با بیان اینکه فرماندار بعنوان متولی امر باید فاصله بین مدیران و مردم را کم کند، گفت: آن مدیری موفق است که ضمن شناسایی استعدادهای شهرستان، مردمی تر و رویکرد و رفتارش صادقانه و بر مبنای ساده زیستی باشد و بتواند خدمتگزار خوبی برای مردم باشد.