فرمانداران کشور معتدل می‌شوند/ وزیرکشور

به گزارش “گفتار ما” به نقل از همدلی، در حالی که در سه سال گذشته یکی از انتقادات هواداران دولت در سراسر کشور عدم همراهی برخی از فرمانداران با برنامه‌های دولت بوده است، چند روز گذشته وزیر کشور که متولی گزینش این کارگزاران دولت در سراسر کشور است، گفت: اگر گرایش اعتدالی دولت از طریق […]

%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1به گزارش “گفتار ما” به نقل از همدلی، در حالی که در سه سال گذشته یکی از انتقادات هواداران دولت در سراسر کشور عدم همراهی برخی از فرمانداران با برنامه‌های دولت بوده است، چند روز گذشته وزیر کشور که متولی گزینش این کارگزاران دولت در سراسر کشور است، گفت: اگر گرایش اعتدالی دولت از طریق فرمانداران مدیریت سیاسی کشور اعمال نشود، اقدام به تغییر این مدیران خواهد کرد. وی گفت که تلاش می‌کند تا این بخش از مدیریت اجرایی و سیاسی کشور با گرایش مردم که در انتخابات سال۹۲ مشخص شد، هماهنگ شود.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پاسخ به این پرسش که چقدر انتقادات از به کارگیری فرمانداران غیرهمسو با دولت را به‌جا می‌دانید، گفت: برخی دوستان خط‌کش می‌گذارند و بر اساس مرزبندی‌های سیاسی قضاوت می‌کنند که من این را نمی‌پسندم. رئیس جمهورمحترم گفته‌اند ما فارغ از گرایش‌های سیاسی، کسانی که به مشی اعتدال و سیاست‌های دولت اعتقاد دارند و از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند را به کار بگیریم. روز اولی که ما به وزارت کشور آمدیم ۸۰ درصد مدیران، فرمانداران و بخشداران به صورت مامور و از نیروهای خارج از وزارت کشور بودند اما اکنون بیش از ۸۰ درصد آن‌ها را از پرسنل وزارت کشور انتخاب و به کار گمارده‌ایم. همه را راحت کنم که گرایش سیاسی افراد ملاک انتخاب ما نیست، البته اگر ببینیم کسی روش اعتدالی و سیاست‌های دولت را اجرا نمی‌کند او را تعویض می‌کنیم. بعد از انتخابات هم تغییر تعدادی از فرمانداران را در دستور کار قرار دادیم که تاکنون بیش از نیمی از آن اقدام شده است. وی ادامه داد: اگر در مورد فرمانداری گزارشی برسد که سیاست‌های دولت را اجرا نمی‌کند بازرسان را اعزام می‌کنیم و اگر به قطعیت برسیم حتما او را تغییر می‌دهیم. البته هیچ کس نمی‌تواند خواسته‌ها را صد در صد اجرا کند، ولی ما گفته‌ایم نباید نمره فرماندار از حد قابل قبولی پایین‌تر بیاید. اگر ما ببینیم عملکرد کسی قابل قبول نیست او را تغییر خواهیم داد.