فرهنگ‌ سازی مالیاتی راه توسعه اقتصاد ایران است
فرهنگ‌ سازی مالیاتی راه توسعه اقتصاد ایران است
مدیرکل امور مالیاتی لرستان با قیاس درآمدهای مالیاتی ایران با کشورهای توسعه یافته و میزان آن در هزینه‌های دولت، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی مالیاتی راه توسعه اقتصاد ایران است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، اسماعیل احمدی در جمع خبرنگاران با قیاس درآمدهای مالیاتی ایران با کشورهای توسعه یافته و میزان آن در هزینه‌های دولت، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی مالیاتی راه توسعه اقتصاد ایران است.

وی با اشاره به واریز مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ‌ها و دهیاری‌های استان و نقش مالیات در توسعه استان، افزود: درآمد مالیاتی استان در سال گذشته بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان  بوده که ۹۰درصد درآمدهای  استانی را متشکل می‌شود.

احمدی در ادامه با دعوت از عموم صاحبان مشاغل و اصناف برای ارائه اظهارنامه به تبیین اظهارنامه و تبصره ماده ۱۰۰ پرداخت.

مدیرکل امور مالیاتی  لرستان ادامه داد: ۳۰ هزاراز ۴۵ هزار اظهارنامه ابرازی از سوی مودیان استان, درآمدی کمتر از ۶میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال داشته و مالیات صفر دارند.

احمدی در خاتمه با اشاره به نقش ارائه اظهارنامه مالیاتی در معافیت‌های مالیاتی از عموم مودیان مالیاتی دعوت به عمل آورد تا در فرصت باقی مانده از امتیازات ارائه اظهارنامه و تبصره ماده ۱۰۰ استفاده نمایند.

  • خبرنگار: محمد باقر شفیعی