فرهنگ عذرخواهی مسئولان از مردم
فرهنگ عذرخواهی مسئولان از مردم

درخصوص فرهنگ عذرخواهی مسئولان از مردم می توان اذعان داشت از گمشدگان اخلاق سیاسی ما بوده است. عذرخواهی روشی اخلاقی برای جبران اشتباه است. عذرخواهی نشانه عقلانیت است. حضرت علی(ع) می فرمایند: عذرخواهی نشانه خردمندی است. یکی از نکات مثبتی که در جوامع پیشرفته دیده می شود که باعث شده است بین مردم و مسئولین […]

درخصوص فرهنگ عذرخواهی مسئولان از مردم می توان اذعان داشت از گمشدگان اخلاق سیاسی ما بوده است. عذرخواهی روشی اخلاقی برای جبران اشتباه است. عذرخواهی نشانه عقلانیت است. حضرت علی(ع) می فرمایند: عذرخواهی نشانه خردمندی است. یکی از نکات مثبتی که در جوامع پیشرفته دیده می شود که باعث شده است بین مردم و مسئولین اعتماد وجود داشته باشد این است که مسئولین به محض ارتکاب اشتباه از مردم عذرخواهی می کنند یا اگر خطا بسیار مهم باشد استعفا می دهند. اما اگر در کشوری سه شاخصه وجود داشته باشد معمولا خطاهایی که منجر به عذرخواهی می شود کمتر است. شاخصه اول نظارت بر کارهای مسئولان است که معمولا از طریق احزاب و مطبوعات مستقل صورت می گیرد. این نظارت خود از بسیار خطاها جلوگیری می کند. اگر در جامعه ای مسئولی احساس کند که می تواند پنهانی هرکاری می خواهد انجام دهد، مرتکب اشتباه و خطا می شود. شاخصه دوم پاسخگویی مسئولان است. اگر در جامعه ای مسئولی احساس کند باید در برابر هر منتقدی پاسخگو باشد، جلوی بسیاری از اشتباهات گرفته می شود. شاخصه سوم جلوگیری از تملق است که اهمیت زیادی دارد. اگر فرهنگ تملق رواج پیدا کند، قطعا عذرخواهی از بین خواهد رفت. در غیر این صورت ممدوح و کسی که مردم به تمجید او برمی آیند گمان می برد اشتباهی مرتکب نشده و هیچ گاه عذرخواهی نمی کند، عذرخواهی به زمانی برمی گردد که مسئول از طریق مردم متوجه شود خطایی مرتکب شده است. حضرت علی(ع) در دوران حکومت داری خود به مردم آموخت: «مردم را آنچنان تعلیم بده که تو را زیاد تعریف نکنند، و بیهوده به کاری که انجام نداده‏ای تو را شاد ننمایند، که تمجید فراوان ایجاد کبر و نخوت کند و به گردنکشی نزدیک نماید.» به فرموده حضرت یکی از حقوقی که مردم به گردن مسئولان دارند این است که مسئول موضوعی را از مردم پنهان نکند. این بدان معناست که همه چیز باید آشکارا و در مقابل چشم مردم صورت گیرد که اگر نیک یا بد است مردم آن را ببینند. یکی از مسائلی که دولت یازدهم باید در فرهنگ سیاسی مردم نهادینه سازد فرهنگ عذرخواهی مسئولین از مردم است که اگر دولت بتواند آن را عملی سازد جامعه قدم های بسیاری به سوی پیشرفت برخواهد داشت. به امید آنکه فرهنگ عذرخواهی حاکمان در جامعه نهادینه شود.

  • منبع خبر : منبع: روزنامه آرمان شماره 2848