فوت ۱۹ لرستانی به علت سوختگی در ۶ ماهه اول سال
فوت ۱۹ لرستانی به علت سوختگی در ۶ ماهه اول سال
سرپرست اداره کل پزشکی قانونی لرستان گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۹ لرستانی به علت سوختگی فوت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اکبر فارسی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد تلفات تصادفات شش ماهه نخست امسال در استان ۲۴۳ نفر بوده که از این تعداد ۱۹۸ نفر مرد و ۴۵ نفر زن گزارش شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش پنج درصدی را نشان می‌دهد.
وی گفت: نیمه اول امسال تعداد هشت نفر فوتی به دلیل حوادث ناشی از کار در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان مورد معاینه قرار گرفته‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تلفات حوادث ناشی از کار پنج نفر گزارش شده، سه نفر افزایش داشته است.
فارسی نژاد گفت: تعداد تلفات ناشی از سوختگی شش ماهه نخست امسال در استان ۱۹ نفر بوده که از این تعداد ۱۰ نفر مرد و ۹ نفر زن گزارش شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی گفت: تلفات ناشی از برق گرفتگی در نیمه اول امسال هشت نفر مرد گزارش شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.