قطعی و اختلال خطوط اینترنت خانگی روستا های جنوب پلدختر برطرف شود
قطعی و اختلال خطوط اینترنت خانگی روستا های جنوب پلدختر برطرف شود
خطوط اینترنت خانگی (وای فا) روستاهای چم گز و جلوگیر بیش از یک هفته دچار قطعی و اختلال شده‌ و علی رغم پیگیری های اهالی، متاسفانه هنوز این مشکل برطرف نشده است.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، خطوط اینترنت خانگی (وای فا) روستاهای چم گز و جلوگیر بیش از یک هفته دچار قطعی و اختلال شده‌ و علی رغم پیگیری های اهالی، متاسفانه هنوز این مشکل برطرف نشده است.
با توجه به سرعت کم ترافیک بسته های اینترنت همراه در روستاهای فوق الذکر، از رسانه شما خواهشمندیم صدای ما رو به مسئولان مربوطه برسانید تا برای رفع این مشکل اقدام عاجلی انجام دهند.