شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

قطعی یک هفتگی آب در ۴ روستای کوهدشت

حدود یک هفته می‌باشد که ما اهالی و ساکنان روستاهای رشید آباد(تنگ گراز) و چشمه میرزا‌ حسین و داوود رشید و قبر موسی بعلت نقص فنی که در ایستگاه پمپاژ آب ریکا بوجود آمده با قطعی آب مواجه شده ایم

حدود یک هفته می‌باشد که ما اهالی و ساکنان روستاهای رشید آباد(تنگ گراز) و چشمه میرزا‌ حسین و داوود رشید و قبر موسی بعلت نقص فنی که در ایستگاه پمپاژ آب ریکا بوجود آمده با قطعی آب مواجه شده ایم.