شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

قطعی ۵ روزه آب شرب سایت روستای چم مهر پایین شهرستان پلدختر

آب شرب سایت روستای چم مهر پایین شهرستان پلدختر ۵ روزه قطع می باشد.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، آب شرب سایت روستای چم مهر پایین با وجود ۷۰ خانوار ، ۵روز است که قطع می باشد.
آیا مسئولین حاضر هستند بدون آب شرب دوام بیاورند؟ آیا در این روزهای گرم بدون آب تحمل گرما را دارند؟
لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولان اداره آبفای شهرستان پلدختر برسانید تا مشکل بی آبی این خانوارها برطرف شود. جمعی از اهالی روستا