لرستان جزء استان های نخست کشور در طرح سرشماری نفوس و مسکن می باشد/ امیدعلی پارسا
لرستان جزء استان های نخست کشور در طرح سرشماری نفوس و مسکن می باشد/ امیدعلی پارسا

به گزارش خبرنگار گفتارما، امید علی پارسا در جلسه شورای اداری لرستان با بیان این مطلب افزود: عملکرد استان ها طی این مرحله در چهار طبقه برتر، عالی، خیلی خوب و خوب ارزیابی و لرستان موفق به کسب رتبه عالی شد. رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه هدف گذاری ثبت نام اینترنتی ۳۵ درصد […]

%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-1به گزارش خبرنگار گفتارما، امید علی پارسا در جلسه شورای اداری لرستان با بیان این مطلب افزود: عملکرد استان ها طی این مرحله در چهار طبقه برتر، عالی، خیلی خوب و خوب ارزیابی و لرستان موفق به کسب رتبه عالی شد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه هدف گذاری ثبت نام اینترنتی ۳۵ درصد بوده ادامه داد: اجرای موفق سرشماری اینترنتی را بسته به ضریب نفوذ اینترنت دانست و گفت: این شاخص در کشور ۴۵ درصد اما در برخی استان ها کمتر یا بیشتر بوده و هدفگذاری ها نیز بر اساس ضریب نفوذ استانی انجام شد.

وی لرستان را از جمله استان های با سرشماری کمی و کیفی خوب برشمرد و اظهار کرد: هنر سرشماری به معنای دادن اطلاعات و امار صحیح به برنامه ریزان است.

پارسا تاکید کرد: چنانچه با ماموران سرشماری همکاری نشود و اطلاعات غلط ارائه شود بدون شک ببرنامه ریزی دچار مشکل خواهد شد.

خبرنگار: شکوه دالوند