لرستان رتبه چهارم در تخصیص اعتبارات سفر
لرستان رتبه چهارم در تخصیص اعتبارات سفر
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان عنوان کرد: اعتبارات استان‌هایی مثل استان سیستان بلوچستان به‌ دلیل پهناور و محرومیت بالا و فارس به‌ دلیل جمعیت و پهناور بودن و یک استان دیگر از لرستان بیشتر بود و می‌توان گفت رتبه‌ چهارم در تخصیص اعتبارات سفر را داشتیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ سمانه حسن پور در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: لرستان تقریباً جزو استان‌های خوب در زمینه‌ اعتبارات سفر رییس جمهور بوده است.
وی گفت: اعتبارات استان‌هایی مثل استان سیستان بلوچستان به‌ دلیل پهناور و محرومیت بالا و فارس به‌ دلیل جمعیت و پهناور بودن و یک استان دیگر از لرستان بیشتر بود و می‌توان گفت رتبه‌ چهارم در تخصیص اعتبارات سفر را داشتیم.
حسن پور گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌ شده اعتبارات سفر برای ۱۴۰۰ کاملا نقدی بود و ما منتظر تخصیص‌های بعدی هستیم.