لرستان سرزمین فرصت های سوخته
لرستان سرزمین فرصت های سوخته
لرستان علاوه بر منابع و قابلیت های طبیعی بی نظیر، منابعی انسانی و فرهنگی ذی قیمت را نیز در خود جا داده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، لرستان سرزمینی با منابعی غنی و ظرفیتهای بالقوه ی فراوان در زمینه های مختلف و با پیشینه ای بی نظیر از لحاظ تاریخی است که هرکدام از موارد یاد شده به تنهایی در ایجاد ثروت برای یک استان و بی نیازی و رفع وابستگی ها کفایت می کند، اما مغفول مانده و گمنام!
سرزمینی بامنابعی خدادادی و بی بدیل اما بی نشان!
لرستان علاوه بر منابع و قابلیت های طبیعی بی نظیر، منابعی انسانی و فرهنگی ذی قیمت را نیز در خود جا داده است. منابع طبیعی استان شامل معادنی غنی از سنگهای تزیینی و معدنی همانند روی و آهن وغیره و ذخائری بی بدیل از نفت و گاز و آب و طبیعتی بی نظیر، بی بدیل و بکر و مناسب برای ایجاد صنعت توریسم و قطب اکوتوریسم که خداوند به این سرزمین عطاکرده است.
منابع انسانی این استان را میتوان مردمانی اصیل، توانمند و سرشار از استعداد و جوانانی مستعد و پویا و مردمی الگو از لحاظ خوی انسان دوستی، تلاشگری، دلسوزی و کارآمدی نام گذارد؛ منابع و ظرفیتهای انسانی و نیروی جوانی که متاسفانه به دلیل نادیده گرفته شدن و عدم استفاده ی مناسب و هرز رفتن استعدادها در دیار خود مجبور به مهاجرت و ترک موطن پدری به سایرنقاط کشور و یا بعضا خارج از کشور هستند.
غنی ترین و با اصالت ترین فرهنگ را به جرات میتوان خاص لرستان دانست و قدمت نشانها، دیوارنگاره ها و آثار بی نظیر تاریخی به دست آمده از غارها و آثار باستانی فراوان در سراسر استان لرستان و با قدمتی صدهزار ساله که خود سندی محکم و متقن برای اثبات این ادعاست؛ اما در کمال ناباوری استان لرستان به عنوان فقیرترین استان در کشور با توجه به وجود تمام این توانمندی های خدادادی شناخته شده است!
پس دلیل این همه عقب ماندگی و پسرفت با وجود این همه پتانسیل در این استان چیست؟ فرصت های موجود در این استان به سان گذر ابرها در حال از دست رفتن است و مسئولان نظارگر براین فرصت سوزی ها!
برای دیده نشدن اینهمه توانایی در یک استان و سوختن و از بین رفتن اینهمه استعداد در پیش چشم مسئولان که خود نیز در این خاک ریشه دارند چه دلیلی میتوان یافت؟ برای عدم وجود همتی راسخ درنزد مسئولان برای ایجاد و تاسیس یک موزه ی آثار تاریخی فاخر با توجه به غنای تاریخی لرستان که میتواند به راحتی در سطح بین المللی مطرح شود چه دلیلی میتوان یافت؟ در صورتیکه با وجود تعدد و تکثر آثار باستانی و تاریخی گرانبها و ذی قیمت به راحتی یک سرمایه ی پایدار برای استان میتوان ایجاد نمود. به جرات میتوان گفت که برخی استانها اگر یک درصد از این آثار و عقبه ی تاریخی استان لرستان را داشتند در صدر تبلیغات خود قرار می دادند تا کل دنیا بدانند و از قِبَلِ آن چه امتیازها که نمی گرفتند! همچنانکه در برخی موزه های بزرگ دنیا آثار فاخر و تاریخی لرستان در صدر مهمترین آثار هستند و مردم از سراسر دنیا برای دیدن این آثار به این موزه ها میروند. در حالی که این آثار در موطن خود غریبند و مغفول! راستی برای این نبود عزم و هدر رفت فرصتها در نزد مسئولان چه دلیلی می توان یافت؟
مورد ذکر شده یکی از فرصتهای ذی قیمت در لرستان است که به جهت مغفول ماندن در حال سوختن و از بین رفتن است. لرستان نیاز جدی به فرصت سازی به جای فرصت سوزی دارد و نظارگر بودن بر هدر رفت این فرصتهای گران بها اجحافی بس گزاف در حق مردمان این استان است. البته دلیلی که باید به آن اذعان نمود نبود زیرساخت های مناسب در هر یک از زمینه ها برای بالفعل نمودن پتانسیل ها است که موجبات عقب ماندگی و جاماندن از قافله پیشرفت دربین سایر استانها را برای استان لرستان فراهم آورده است. فراهم آوردن و ایجاد زیرساختهای لازم وظیفه ی اصلی و کلیدی مسئولان امر در استان است. دلیل دوم نبود برنامه های مدون و کارشناسی شده برای طراحی و اجرایی کردن زیرساختها در جهت پیشبرد اهداف یاده شده است. نبود برنامه یعنی عدم توانایی در جذب بودجه و برگشت خوردن بودجه ی سالیانه و این یعنی عقب ماندگی روزافزون و فرصت سوزی دوباره!
* دانش آموخته ی دکترای هوافضا