لرستان قربانی سیاست‌های اشتباه شده است
لرستان قربانی سیاست‌های اشتباه شده است
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس گفت: لرستان، قربانی سیاست های اشتباه خود شده است و همین می‌شود که سرمایه‌ گذار می‌رود در استان‌های دیگر که زمین‌شان برای سرمایه‌گذار و کارخانه‌ها مجانی است، سرمایه گذاری می کند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از یک سال ‌و نیم تلاش، هلدینگ غدیر را برای احداث کارخانه‌ استیل کرد (سیم تایر) که ۵۰۰ نفر شغل در دلفان ایجاد می کرد، آوردیم ولی موقع واگذار زمین، به کمتر از متری ۵۰۰ هزار تومان رضایت ندادند و سرمایه‌ گذار فرار کرد.
وی با اشاره به اینکه لرستان، قربانی سیاست های اشتباه خود شده است، گفت: همین می‌شود که سرمایه‌ گذار می‌رود در استان‌های دیگر که زمین‌شان برای سرمایه‌گذار و کارخانه‌ها مجانی است، سرمایه گذاری می کند.