لزوم جلوگیری از بهره برداری‌های غیر مجاز منابع آبی لرستان
لزوم جلوگیری از بهره برداری‌های غیر مجاز منابع آبی لرستان
مدیر دفتر حفاظت شرکت آب منطقه‌ای لرستان بر لزوم جلوگیری از بهره برداری‌های بی رویه و غیر مجاز منابع آبی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، سیروس طهماسبیان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پلدختر گفت: مهم‌ترین موضوع برای حفاظت از منابع آب فرهنگ سازی است و تبیین و کنترل این شرایط بحرانی برای مردم باید با شفاف سازی و برنامه ریزی علمی و کارشناسی  شده همراه باشد.
وی افزود: لازمه پیشگیری از تنش‌های آبی در شرایط کم آبی، برنامه ریزی های اندیشیده شده قبل از بحران است و رفع این  بحران نیاز به روشنگری و آگاهی بخشی بین مردم دارد.
مدیر دفتر حفاظت شرکت آب منطقه‌ای لرستان بر استفاده از تریبون نماز جمعه، ظرفیت رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی برای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: جلوگیری از تخلف‌ها در حوزه بهره برداری‌های بی رویه و غیر مجاز از منابع آبی تا حدود زیادی می‌تواند خسارت‌های ناشی از تنش آب و خشکسالی را کاهش دهد.

* خبرنگار: مژگان شیری