مدیر دفتر حفاظت شرکت آب منطقه‌ای لرستان عنوان کرد:

لزوم جلوگیری از بهره برداری‌های غیر مجاز منابع آبی لرستان

مدیر دفتر حفاظت شرکت آب منطقه‌ای لرستان بر لزوم جلوگیری از بهره برداری‌های بی رویه و غیر مجاز منابع آبی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، سیروس طهماسبیان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پلدختر گفت: مهم‌ترین موضوع برای حفاظت از منابع آب فرهنگ سازی است و تبیین و کنترل این شرایط بحرانی برای مردم باید با شفاف سازی و برنامه ریزی علمی و کارشناسی  شده همراه باشد.
وی افزود: لازمه پیشگیری از تنش‌های آبی در شرایط کم آبی، برنامه ریزی های اندیشیده شده قبل از بحران است و رفع این  بحران نیاز به روشنگری و آگاهی بخشی بین مردم دارد.
مدیر دفتر حفاظت شرکت آب منطقه‌ای لرستان بر استفاده از تریبون نماز جمعه، ظرفیت رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی برای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: جلوگیری از تخلف‌ها در حوزه بهره برداری‌های بی رویه و غیر مجاز از منابع آبی تا حدود زیادی می‌تواند خسارت‌های ناشی از تنش آب و خشکسالی را کاهش دهد.

* خبرنگار: مژگان شیری