لزوم رسیدگی مسئولین برای پرداخت وام ودیعه مسکن لرستان
لزوم رسیدگی مسئولین برای پرداخت وام ودیعه مسکن لرستان
برای وام ودیعه مسکن هر بانکی که میریم میگن حتما ضامن باید کارمند رسمی باشه برنامه کسر اقساط رسمی نه کاسب قبول می کنند نه نامه کسر اقساط محضری دوماه گرفتار شدیم آنقدر رفتیم و اومدیم. مسئولین لرستان رسیدگی کنند.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، برای وام ودیعه مسکن هر بانکی که میریم میگن حتما ضامن باید کارمند رسمی باشه برنامه کسر اقساط رسمی نه کاسب قبول می کنند نه نامه کسر اقساط محضری دوماه گرفتار شدیم آنقدر رفتیم و اومدیم.

مسئولین لرستان رسیدگی کنند.