لزوم فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن داوری در جامعه لرستان
لزوم فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن داوری در جامعه لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه حل و فصل اختلاف‌ها از طریق داوری دارای جایگاه قانونی است، افزود: قضات دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کاری و دارای اشراف بر مسائل مختلف قضایی و آئین دادرسی مدنی، در امور داوری کمک خوبی برای دستگاه قضایی و حل و فصل اختلافات هستند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محمد رزم در آیین تحلیف نخستین دوره داوران حرفه‌ای لرستان همزمان با سراسر کشور، اظهار کرد: مراسم تحلیف عموما بنا به حساسیت شغلی و برای حرفه‌های خاصی از جمله داوری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدالت از صفات بارز قاضی شناخته شده و از این جهت باید در برقراری عدالت در داوری‌ها کوشید.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه حل و فصل اختلاف‌ها از طریق داوری دارای جایگاه قانونی است، افزود: قضات دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کاری و دارای اشراف بر مسائل مختلف قضایی و آئین دادرسی مدنی، در امور داوری کمک خوبی برای دستگاه قضایی و حل و فصل اختلافات هستند.
رزم، داوری را از شیوه‌های خوب حل اختلاف در بین افراد دانست و گفت: یکی از معضل‌های امروز حجم بالای پرونده‌های ورودی محاکم است که با توجه به کمبود کادر انسانی و امکانات هر ساله یک سیر صعودی را نیز طی می‌کند.
وی بیان داشت: در بررسی‌های انجام شده، هر ساله بین ۸ تا ۹ درصد به حجم پرونده‌های ورودی اضافه می‌شود، حال اینکه به همین میزان نیز باید به امکانات و تجهیزات افزوده گردد که با توجه به منابع و اعتبارات دولتی این امکان فراهم نیست.
رئیس کل دادگستری لرستان برلزوم فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن داوری در جامعه تاکید و تصریح کرد: مردم اگر با این موضوع آشنا شوند قطعا اختلافات در خارج از محاکم بررسی و از ورود پرونده‌ها به دادگستری ممانعت می‌شود.
رزم با بیان اینکه انتخاب داور به انتخاب اصحاب دعواست، افزود: این مورد از امتیازات بالای موضوع داوری است.