واحد مطبوعات ارشاد لرستان درباره واکسن کرونا آماده پاسخگویی به خبرنگاران می باشد

به گزارش گفتار ما ۲۴، احمد کاظمی با اشاره به اینکه لیست خبرنگاران توسط معاونت مطبوعاتی اداره کل به علوم پزشکی ارسال می‌شود، اظهار داشت: اداره ارشاد لیست خبرنگاران شامل نام و نام خانوادگی و کد ملی را با نامه به علوم پزشکی جهت طی مراحل اعلام خواهد کرد. وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مکان […]

به گزارش گفتار ما ۲۴، احمد کاظمی با اشاره به اینکه لیست خبرنگاران توسط معاونت مطبوعاتی اداره کل به علوم پزشکی ارسال می‌شود، اظهار داشت: اداره ارشاد لیست خبرنگاران شامل نام و نام خانوادگی و کد ملی را با نامه به علوم پزشکی جهت طی مراحل اعلام خواهد کرد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مکان و زمان واکسیناسیون اهالی رسانه رو مشخص خواهد نمود سپس کار واکسیناسیون خبرنگاران آغاز می‌شود.

مسئول امور مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد لرستان عنوان کرد: واحد مطبوعات اداره کل در این باره آماده پاسخگویی به خبرنگاران می باشد.

مسیول امور مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد لرستان گفت: لیست های اولیه خبرنگاران با هماهنگی معاونت مطبوعات برای هماهنگی بین وزارت ارشاد و وزارت بهداشت تهیه شده است.

 * خبرنگار: امیر رضا قاسمی نیایی