ماجرای استمهال وام های سیل زده لرستان چه شد؟
ماجرای استمهال وام های سیل زده لرستان چه شد؟
همانطور که پیگیر استمهال وام های سیل زده لرستان بوده اید،و اینکه رییس جمهور در سفر اخیر به لرستان دستور استمهال ۲ ساله وام های مذکور را داده است ولی در عمل و بعد از گذشت ماه ها هنوز خبری نیست و بانک ها به سیل زدگان از اهرم فشار چون مسدودی حساب، ضامن و وام گیرنده و.... استفاده می کنند

با سلام خدمت رسانه مطالبه گر گفتار ما

همانطور که پیگیر استمهال وام های سیل زده لرستان بوده اید،و اینکه رییس جمهور در سفر اخیر به لرستان دستور استمهال ۲ ساله وام های مذکور را داده است ولی در عمل و بعد از گذشت ماه ها هنوز خبری نیست و بانک ها به سیل زدگان از اهرم فشار چون مسدودی حساب، ضامن و وام گیرنده و…. استفاده می کنند

صدای ما را به گوش مسئولین لرستان برسانید

جمعی از سیل زدگان لرستان