ماماها و بهورزان فعال در راستای برنامه جوانی جمعیت باید تشویق شوند
ماماها و بهورزان فعال در راستای برنامه جوانی جمعیت باید تشویق شوند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ماماها و بهورزان فعال در حوزه فرزندآوری این استان تجلیل می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری  گفتار ما، بهرام دلفان در قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اهمیت برنامه جوانی جمعیت، اظهار داشت: ماماها و بهورزان فعال در این راستا باید تشویق شوند.

وی افزود: مقرر شده طی هفته دولت از کارکنان نمونه تجلیل شود که در این راستا ماماها و بهورزان فعالی که در زمینه فرزندآوری موفق باشند و اقدامات آن‌ها اثربخش بوده است، مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

بنابراین گزارش، بررسی مصوبات جلسه پیشین، گزارش عملکرد در خصوص سقط عمدی جنین توسط معاون درمان، گزارش وضعیت سقط قانونی در استان توسط مدیرکل پزشکی قانونی استان، بررسی اولویت‌های برنامه جوانی جمعیت طی سال جاری، تفاهم‌نامه همکاری با بسیج جامعه پزشکی در راستای پیشگیری و مقابله با سقط عمدی و بررسی و اجرایی‌سازی مصوبات هجدهمین قرارگاه کشوری از جمله مصوبات این قرارگاه بود.

  • خبرنگار: زهرا شفیعی*