ما همه متهم هستیم
ما همه متهم هستیم
مردم انتظار دارند مسولین، مدیران، اصحاب رسانه، اهل قلم و هر آنکس که صدا و تریبونی در دست دارد، این است که فارغ از تبلیغات های سیاسی و جناحی و فارغ از تقسیم مردم به دو جناح مخالف و موافق و سایر تقسیم بندی ها، در راستای خدمت به مردم و توسعه شهرستان گام های عملی بردارند.

حسام شفیعی، پژوهشگر لرستانی طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: رودخانه کشکان، شاهرگ حیاتی مردمانی است که پیوندی بلند و دیرین با آن دارند، کشکان خویشاوندی قدیمی است که هر روز پیوندش با این مردم، نو و تازه می شود، به قول آن شاعر کاشانی که از صدای پای آب می گفت، مردم پلدختر و معمولان این سالیان درازی است که صدای پای آب کشکان را می شوند، کشکان راز زندگی هزاران نوع موجود زنده ای است که زندگی را با زمزمه آب، گره زده اند، کشکان، شاهرگ حیات کشاورزانی است که با آبش، خاک را کیمیا می کنند، پیراهن سبزی که بر قامت خاک می روید محصول قرابت کشکان با همسایه هاست.
مردمان پلدختر و معمولان، کشکان را نماد زندگی و زنده ماندن می بینند و می دانند و این راز روزهای با هم زیستن است، آب، آبادانی ست و آبادانی، تلاش مردمی ست که امیدشان به زمزمه و صدای پای آب، سبز می شود.
کشکان، با مردمان این شهرستان، خویشاوندی قدیمی دارد به عبارت دیگر، کشکان تاریخ آغاز زندگی برای مردمان این شهرستان است، هنگامی که به جان بی رمق کشکان می نگریم آن وقت بیشتر متوجه این حقیقت می شویم که هر کجا آب باشد آبادانی هم وجود خواهد داشت و …
حال مسولین و مدیران استانی و شهرستان بایستی بطور جدی به دنبال حل این مشکل باشند، چرا که تابستان فصل کاشت محصولات آب دوستی مانند برنج و … در بالادست شهرستان پلدختر می باشد و علاوه بر این خشکسالی های اخیر و بهره برداری های بی‌رویه از آب کشکان و همچنین صدور مجوز های بی‌رویه برای استفاده از آب کشکان که بعضاً هم جهت گیری سیاسی و سیاست زدگی دارند باعث شده است خشکی کشکان سهم مردم پلدختر و معمولان باشد، باید گام های عملی برای ایجاد سدهای چولهول و بن لار برداشته شود، احداث سدهای چولهول و بن لار می تواند جان رودخانه کشکان را رونقی ببخشد و مردم این دیار را امیدوار کند که صدای پای آب، بلندتر و بیشتر می شود. و البته از یاد نبایستی برد که اگر اقدامات عملی و عمرانی برای رفاه مردم با تبلیغات سیاسی و جناحی گره بخورد، سرانجام چنین طرح هایی به نتیجه نرسیدن است، همانطوری که پیش از این طرح هایی مانند پمپاژهای آمیران کوشکی و … به این درد مبتلا شدند.
اما مردم انتظار دارند مسولین، مدیران، اصحاب رسانه، اهل قلم و هر آنکس که صدا و تریبونی در دست دارد، این است که فارغ از تبلیغات های سیاسی و جناحی و فارغ از تقسیم مردم به دو جناح مخالف و موافق و سایر تقسیم بندی ها، در راستای خدمت به مردم و توسعه شهرستان گام های عملی بردارند.
مسئولین کشوری و استانی، فریاد مردمان پلدختر و معمولان را جدی بگیرند و با اتخاذ تدبیری مناسب  کاری کنند با خشک شدن رودخانه کشکان، محشر نابودی برای مردم پلدختر و معمولان نگردند.

print