مبارزه با انگل های خارجی دام در لرستان آغاز شد
مبارزه با انگل های خارجی دام در لرستان آغاز شد
مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: مبارزه با انگل های خارجی دام با توزیع رایگان سموم بین دامداران استان آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مصطفی زبردست افزود: در این راستا با توزیع سم رایگان در بین دامداران عشایری و روستایی با اولویت مناطق محروم و دور افتاده، علاوه بر مبارزه با انگل های خارجی بدن دام ها، اماکن نگهداری دام نیر سمپاشی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در فصول گرم سال حشرات، کنه ها و بند پایان  عامل انتقال خیلی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام نظیر تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هستند همچنین برخی از بیماری های اختصاصی جمعیت دامی نظیر تب سه روزه، تیلریوز و بابزیوز از بیماری‌های فصلی در اثر فعالیت انگل های خارجی هستند که در شرایط خشکسالی میزان بروز آنها بیشتر خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان یاد آور شد: بیماری های تابستانی جمعیت‌ دامی در صورت عدم مبارزه و کنترل، سبب خسارت هنگفتی به سرمایه دامی خواهند شد.