متاسفانه تاکنون موضوع امهال وام های سیل زده لرستان در هیئت دولت مصوب و ابلاغ نشده است
متاسفانه تاکنون موضوع امهال وام های سیل زده لرستان در هیئت دولت مصوب و ابلاغ نشده است
مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: با توجه به اینکه امهال و تمدید ۲ ساله این تسهیلات برای دولت بار مالی دارد، از طرف مدیریت بحران استان این موضوع برآورد اعتبار شده و به وزارت کشور اعلام کردیم تا در سال ۱۴۰۱ توسط هیئت دولت تایید و در سرفصل اعتبارات مدیریت بحران پرداخت شود، که متاسفانه تاکنون این موضوع در هیئت دولت مصوب و ابلاغ نشده است.

به گزارش گفتار ما ۲۴، مهدی پازوکی به خبرنگار گفتار ما گفت: در خصوص استمهال وام های سیل زدگان لرستان و مشخصاً شهرهای پلدختر و معمولان در سال ۱۳۹۸، با توجه به اینکه امهال و تمدید ۲ ساله این تسهیلات برای دولت بار مالی دارد، از طرف مدیریت بحران استان این موضوع برآورد اعتبار شده و به وزارت کشور اعلام کردیم تا در سال ۱۴۰۱ توسط هیئت دولت تایید و در سرفصل اعتبارات مدیریت بحران پرداخت شود، که متاسفانه تاکنون این موضوع در هیئت دولت مصوب و ابلاغ نشده است.