مجوز نهایی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در لرستان صادر شده است
مجوز نهایی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در لرستان صادر شده است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: مجوز نهایی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در لرستان صادر شده است.

به گزارش گفتار ما، بهمن جعفری اظهار کرد: مجوز نهایی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در لرستان صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: از طریق کشت و صنعت فجر استان، امکان بسته‌بندی، سورت و برندسازی محصولات کشاورزی تا پایان سال و یا نیمه نخست سال آینده فراهم خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه زمینه صدور پروانه بهره‌برداری بدون کارخانه در این مجموعه فراهم شده، افزود: این مهم برای هر کدام از فعالان اقتصادی فراهم شده است.

جعفری بیان کرد: هر کدام از تولیدکنندگان در صورتی که با تجار خارجی و داخلی ارتباط داشته باشند، امکان صدور پروانه بهره‌برداری بدون کارخانه فراهم است.