مدیران بومی؛ رویای خوش ادارات لرستان

یکی از دغدغه‌های مردم لرستان حضور مدیران غیربومی در رأس دستگاه‌های اجرایی استان است. در حالی که استان لرستان از نیروهای متخصص کاردان و متعهدی برخوردار است. متأسفانه گاه توانمندی‌های مدیران بومی نادیده گرفته می‌شود و شاهد حضور مدیران غیربومی بعضا” ناکارآمد در استان هستیم؛ لرستان به محل آزمون و خطای برخی مدیران بی‌تجربه و […]

یکی از دغدغه‌های مردم لرستان حضور مدیران غیربومی در رأس دستگاه‌های اجرایی استان است. در حالی که استان لرستان از نیروهای متخصص کاردان و متعهدی برخوردار است.
usefull_message_1freeman-net_-500x330متأسفانه گاه توانمندی‌های مدیران بومی نادیده گرفته می‌شود و شاهد حضور مدیران غیربومی بعضا” ناکارآمد در استان هستیم؛ لرستان به محل آزمون و خطای برخی مدیران بی‌تجربه و پله ترقی مدیران غیربومی تبدیل‌شده است.
 با روی کار آمدن هوشنگ بازوند به عنوان استاندار لرستان، موج تغییر مدیران به راه افتاده و مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی شده و می‌شوند؛ اما نکته‌ای در خور توجه در این تغییرات ورود گسترده مدیران غیربومی به استان و سهم اندک مدیران بومی به خصوص مدیران بومی اهل خرم‌آباد در رأس ادارات استان است.
 این روزها شاهد حضور یکی از مدیران غیربومی بر مسند اداره کل دامپزشکی لرستان بودبم؛ ین انتصاب در حالی اتفاق افتاده است که لرستان یکی از قطب‌های مهم دام‌پروری کشور است و انتخاب فردی که مهم‌ترین سابقه‌اش رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ۷۰ هزار نفره تیران و کرون اصفهان است شاید نتواند به دامپزشکی استان کمکی کند؛ جناب استاندار و مدیران سازمان دامپزشکی کشور پاسخ دهند که مگر در دامپزشکی لرستان قحط‌الرجال است و یا فردی متخصص، کاردان و توانمند بومی نداشتیم که سکان هدایت اداره کل دامپزشکی لرستان را بر عهده گیرد؟!
سکوت نمایندگان استان هم در خصوص این انتصاب تأمل‌برانگیز است؛ چرا نمایندگان استان که در زمان انتخابات شعار بومی‌گرایی سر می‌دادند هیچ‌گونه واکنشی به انتصاب مدیران غیربومی ضعیف برای دستگاه‌های اجرایی استان نشان نمی‌دهند؟ آیا زمان آن نرسیده که استاندار و نمایندگان از ورود مدیران غیربومی جلوگیری کنند و از نیروهای توانمند و کارآمد بومی در رأس دستگاه‌های اجرایی استان استفاده کنند؟ آیا بی‌توجهی به نخبگان و مدیران توانمند و شایسته بومی باعث سرخوردگی و مهاجرت آنان از استان نمی‌شود؟
347867
هرچند در میان مدیران غیربومی در استان افراد کاردان، توانمند و شایسته‌ای هم وجود دارد و باید قدردان زحمات آن‌ها باشیم ولی در شرایط برابر در انتصاب مدیران بومی و غیربومی حتماً مؤلفه بومی بودن باید یکی از اولویت‌ها باشد.
محمد رضا گودرزی