مدیران تا روزی که مسئولیت دارند باید کار کنند
مدیران تا روزی که مسئولیت دارند باید کار کنند
فرماندار رومشکان گفت: بعضی از مدیران بی اختیار و منتظر دستور بالادستی هستند و مدیر تا روزی که مسئولیت دارد باید کار کند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، حجت الله نصیری پور در نشست با اعضای تشکل های سیاسی رومشکان اظهار کرد: معمولا دولت ها تحولات عمده اقتصادی را با توجه به بحث نیاز به آرای انتخاباتی در اواخر دوره انجام می دهند، اما این دولت پای کار آمده و سعی دارد در جهت رفاه حال جامعه ار همان ابتدا جراحی اقتصادی را پیگیری نماید.
وی رصد ادارات و دریافت برنامه از آنها را از برنامه های مهم خود عنوان کرد و گفت: تا هنگامی که خود مقید به حضور به موقع نباشید نمی توانید دیگران را مقید کنید.
وی با بیان اینکه بعضی از مدیران بی اختیار و منتظر دستور بالادستی هستند، افزود: مدیران و ادارات برای ارائه خدمات باید در شهرستان مستقر شوند.
نصیری پور تصریح کرد: با وحدت، همفکری، همدلی و همصدایی هر چه از دست بر آید انجام می دهیم.