مدیران متخلف در حوزه آگهی‌های دولتی، به دستگاههای نظارتی معرفی می‌شوند
مدیران متخلف در حوزه آگهی‌های دولتی، به دستگاههای نظارتی معرفی می‌شوند
مسوول امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: مدیران متخلف در حوزه آگهی‌های دولتی، به دستگاههای نظارتی معرفی می‌شوند.

به گزارش گفتار ما ۲۴، مجید امانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برخی از مدیران و دستگاههای اجرایی، بدون هماهنگی با این اداره کل اقدام به انتشار آگهی‌های دولتی در برخی رسانه‌ها می‌کنند که این موضوع خلاف مقررات و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت در این خصوص اشاره کرده است و مدیران دستگاههای اجرایی می‌بایست آگهی‌های دولتی را از طریق این اداره کل برای نشریات و رسانه‌های مکتوب ارسال کنند.
وی تصریح کرد: حذف این قانون توسط برخی مدیران در لرستان، شائبه تخلف در برگزاری مناقصات و مزایده در دستگاههای اجرایی را ایجاد می‌کند و بنا بر قانون مصوب، این اداره کل، مدیران و دستگاههای متخلف را به دستگاههای نظارتی معرفی می‌کند.
وی افزود: اجرای این قانون، علاوه بر جلوگیری از تخلف در دستگاههای اجرایی، می‌تواند موجب حمایت از رسانه‌های مکتوب استان شود.
امانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در ماه‌های گذشته برخی مدیران دستگاههای اجرایی لرستان با دور زدن قانون یاد شده و به اسم دفاع از بیت‌المال، آگهی های دولتی را بدون هماهنگی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در میان برخی رسانه‌ها توزیع کرده‌اند که این موضوع تخلف محسوب می‌شود.