مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از پلدختر آمد
مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از پلدختر آمد
با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان منصوب شد. به گزارش کشکان، «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «سید فرهاد ناصری نیا» را به عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری  گفتار ما، «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «سید فرهاد ناصری نیا» را به عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان منصوب کرد.
ناصری نیا دارای کارشناسی ارشد و اهل پلدختر لرستان است که مدیریت امور اجتماعی و معاون اشتغال و توسعه کار آفرینی، مسوول امور اداری، مسوول ارزشیابی و گزینش، دبیر کمیته تخلفات اداره کل استان را در کارنامه دارد.